Το μέτρο απαγορεύει ρητά στους τουρίστες να προβούν σε οποιαδήποτε αγορά από τις τοπικές επιχειρήσεις.Source link